ฉะเชิงเทรา-รมช.กระทรวงสาธารณะสุข วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยาบาลพุทธโสธร

ฉะเชิงเทรา-รมช.กระทรวงสาธารณะสุข วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยาบาลพุทธโสธร


นายสาธิ ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา อาคารนี้ก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินและโรคหัวใจ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
วันนี้ 1 มี.ค. ที่รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น โดยมีนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

​นายสาธิตให้สัมภาษณ์ว่า โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในเขตพื้นที่บูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีแผนการก่อสร้างอาคาร เพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการส่งต่อรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ และโรคอื่นๆ ที่ต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อลดแออัด ลดรอคอย และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา เพิ่มคุณภาพชีวิต


สำหรับอาคารก่อสร้างศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นแบบ คสล.10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร ภายในอาคารจะประกอบด้วย ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ศูนย์ส่องกล้องและห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ห้องตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษนอกเวลา หอผู้ป่วย ICU หัวใจ หอผู้ป่วย ICU อุบัติเหตุ ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab) ห้องตรวจหัวใจ ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยสามัญ หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องแยกโรค ห้องผู้ป่วยแรงดันลบ (Negative Pressure Room) สำนักงานอำนวยการ ห้องประชุมใหญ่ และห้อง Teleconference กระทรวงสาธารณสุขจึงได้สนับสนุนงบประมาณ 379,945,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,200 วัน จะแล้วเสร็จภายในปี 2567


ทั้งนี้ โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นโรงพยาบาลขนาด ขนาด 595 เตียง ในปี 2563 มีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 1,612 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 503 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิต เบาหวาน ไตวาย มะเร็ง ในส่วนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับบริการ 19,716 ราย และผู้ป่วยโรคหัวใจ มีอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) ร้อยละ 5.07 เนื่องจากยังไม่มี CCU และห้องสวนหัวใจ จากสถิติเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องได้รับการผ่าตัดทั้งหมด 156 ราย และรอผ่าตัด จำนวน 74 ราย คาดว่าเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะสามารถรองรับข้อจำกัดในการให้บริการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts