ปทุมธานี-การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี-การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี

 


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับการฉีดวัคซีนท่านแรกของจังหวัดปทุมธานี พร้อม นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดปทุมธานี


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล นั้นทางจังหวัดปทุมธานีรู้สึกดีใจที่ท่านรัฐมนตรีได้มอบวัคซีนมาให้แก่ชาวปทุม ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจพบการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น จากการค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปยังพื้นที่ทุกอำเภอ จังหวัดปทุมธานี

ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมสรรพกำลัง ลงพื้นที่ดำเนินการควบคุมโรค และจัดตั้งกองอำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ จนสามารถควบคุมสถานการณ์ การระบาดได้แล้ว ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4,000 คน สำหรับจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดฉีดวัคซีนเข็มแรกในกลุ่มเป้าหมายดังนี้ คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของ รพ.ภาครัฐ มหาลัยและเอกชน จำนวน 1,500 คน 2. เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ตำรวจ ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้ง ฝ่ายปกครอง ที่ร่วมดำเนินการในตลาดสุชาติและตลาดพรพัฒน์ จำนวน 1,000 คน 3.กลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัวจำนวน 1,000 คน และกลุ่มสุดท้าย คือประชาชนผู้ค้า ในตลาดสุชาติและพรพัฒน์ จำนวน 500 คน ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี ได้วางแผนการกระจายวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผ่านกลไกของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัด บนพื้นฐานข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนจังหวัดปทุมธานี ในการต่อสู้กับสถานการณ์การระบาดของโรครวมทั้ง เพื่อสร้างความมั่นในการรับวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts