นราธิวาส-หนุนเยาวชนร่วมกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด

นราธิวาส-หนุนเยาวชนร่วมกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด

 

วันนี้ (1 มี.ค.64 ที่ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด โดยมีนายสุวิทย์ นาคเป้า หัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี


นายก้องสกุล จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ขอฝากให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีวัคซีนในการป้องกันยาเสพติด คือ การศึกษา ซึ่งการเรียนที่ กศน. ถือเป็นโอกาสทางการศึกษา แม้จะเรียนที่ไหนก็เรียนได้ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งต้องมีวัคซีนจากความรักในครอบครัว เพราะเมื่อเจอวิกฤตของชีวิตความรักจากครอบครัวคือความรักที่แท้จริงในการป้องกันยาเสพติด และศาสนาถือเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ถ้ามีวัคซีนทั้ง 3 อย่างนี้


กิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนแกนนำรู้เท่าทันพิษภัยยาเสพติด เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนราธิวาส โดยในรุ่นที่ 5 ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 มีเยาวชนแกนนำนอกสถานศึกษาจากทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 130 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหายาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชนแกนนำ ที่จะเป็นพลังสำคัญและมีบทบาทในการช่วยเหลือภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts