อพท. หารือแนวทางความร่วมมือ สสปน. สนับสนุนชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) :

อพท. หารือแนวทางความร่วมมือ สสปน. สนับสนุนชุมชนที่ผ่านมาตรฐาน เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) :

เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท(ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหาร อพท. ให้การต้อนรับ นายจิรุตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. (ที่ 4 จากซ้าย) ซึ่งนำทีมผู้บริหารเข้าพบ โอกาสนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดย สสปน. ยินดีที่จะสนับสนุนด้วยการนำชุมชนที่ผ่านมาตรฐานการพัฒนาจาก อพท. เสนอให้กับตลาดไมซ์ (MICE) โดยเฉพาะกลุ่มการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที โอกาสนี้ อพท. จึงได้นำเสนอชุมชนที่มีความพร้อมทางการตลาดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 41 แห่ง ตั้งอยู่ในไมซ์ซิตี้ของ สสปน.และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุม อพท. อาคารทิปโก้

Related posts