เชียงใหม่- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรม”เรา ช่วย ช้าง ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2”

เชียงใหม่- สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จัดกิจกรรม”เรา ช่วย ช้าง ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2”

 

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ ประธานโครงการฯ และ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ได้ร่วมจัดงาน “เรา ช่วย ช้าง ช้างรอด เพราะเราช่วย Ep.2 ขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

โครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ยังเดินหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสม อย่างน้อยวันละ 10% ของน้ำหนักตัว (ประมาณ 200 – 300 กก. ต่อวัน ต่อตัว) สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน และประสงค์ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์ ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาติให้ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้น้องช้างยังอยู่ต่อไปได้ โดยไม่ถูกขายทอดตลาดไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ

โดยในงานจะมีกิจกรรมเพื่อระดมเงินช่วยเหลือช้าง อาทิเช่น ประมูลของรัก ดารา ศิลปิน และแขกกิตติมศักดิ์, จำหน่ายตะกร้า “รักน้า……ช้าง” สมทบค่าอาหารสำหรับช้าง, จำหน่ายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสมาคมฯ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบโครงการ, ดนตรีเปิดหมวก จากศิลปินล้านนา, การแสดงจาก สถาบันการแสดงเชียงใหม่ “น้องรัก…..ช่วยช้าง”อีกด้วย

โครงการเพื่อการกุศล “ช้างรอด เพราะเราช่วย” ได้ให้ความช่วยเหลือช้างในโครงการทั้งหมด 441 เชือก จาก 30 ปาง ที่สมาชิกของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ 4 องค์กรเพื่อการกุศลที่ได้ให้การดูแลช้างเช่นกัน องค์กรสำคัญได้แก่ 1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. สมาคมสหพันธ์ช้างไทย3. มูลนิธิเพื่อนช้าง 4. กองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ

ทางสมาคมฯ ส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยช้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันช้างไทย ณ เชียงใหม่ อาร์ต มิวเซียม อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยเวลา 14.00 น. พิธีเปิดงาน โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ศ.ดร.นฤมล ภิญโญ สินวัฒน์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ร่วมเปิดงาน เวลา14.45 น. พิธีส่งมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยช้างประจำเดือน มีนาคม 2564

จากนั้นเวลา15.30 น. กิจกรรมเพื่อการกุศล  “ART FOR ELEPHANT” งานประมูลภาพศิลป์เพื่อหารายได้ การกุศล โดยกิจกรรมภายในงาน มีการโชว์วาดภาพศิลปะร่วมกันของช้างและศิลปินมีชื่อเสียง การรวมตัว กันของกลุ่มศิลปินภาคเหนือวาดภาพและนำภาพมามอบให้เพื่อประมูลหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดจนกิจกรรมบูธขายสินค้าที่ระลึกของโครงการ”ช้างรอด เพราะเราช่วย” ซึ่งจะได้นำมอบรายได้หลัง หักค่าใช้จ่ายให้กับโครงการฯ ภาพไฮไลท์มีทั้งหมด 3 ภาพ ขนาด 150×200 ที่ช้างได้วาดร่วมกับศิลปินมี ชื่อเสียงทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
1. อาจารย์พรชัย ใจมา วาดคู่กับช้างน้อยธันวา
2. อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง วาดคู่กับช้างพังสุดา
3. อาจารย์พิชัย นิรันต์ วาดคู่กับช้างพังสุรีย์

โดยได้เริ่มเปิดทำการประมูลภาพวาดต่างๆ มาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค เพจ Chiang Mai Art Museum (https://www.facebook.com/ChiangMaiArtMuseum) และ ประกาศผล ประมูลภาพทั้งหมดในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564

และเวลา 17.00 – 19.00 น. คอนเสิร์ตเพื่อการกุศลเพื่อช่วยเหลือช้าง “Music for Elephant” โดย ศิลปินชื่อดัง Byrd & Heart ปั่น-ไพบูลย์เกียรติ และ บอม-สินเจริญ ร่วมกับบัวบูชาแบนด์ โดยจำหน่ายบัตร เข้าชมในราคาใบละ 500 บาท พร้อมรับเครื่องดื่ม 1 แก้ว รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการฯ ผู้ที่ สนใจสามารถจองตั๋วผ่านทาง Facebook Page “ช้างรอด เพราะเราช่วย”

นอกจากนี้สำหรับผู้มีใจเมตตาช้างไทยเหล่านี้ สามารถร่วมกันบริจาคโดยผ่านบัญชีรับบริจาค ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร ชื่อบัญชี “สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง เลขที่บัญชี
020-350-486534 ประเภทบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

วิภาดา / เชียงใหม่

Related posts