นราธิวาส-พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาจากลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ให้สวยงามและสร้างรายได้สู่ชุมชน

นราธิวาส-พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาจากลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  ให้สวยงามและสร้างรายได้สู่ชุมชน

 

นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการนำลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มาพัฒนาต่อยอดโดยการใช้เทคนิคสร้างสรรค์บนผืนผ้าบาติก จำนวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบางนราบาติก อ.เมือง , กลุ่ม OK Batik อ.เมือง , กลุ่มอัลอามีนบาติก อ.เมือง , กลุ่ม บาโงบาติก อ.เมือง

และมีกลุ่มอยู่ระหว่างการแกะลาย ตลอดจนพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมตามความถนัดอีก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง อ.ตากใบ , กลุ่มปาเต๊ะ ซาโลมา อ.สุไหงโก-ลก , กลุ่มทอผ้าบ้านเชิงเขา อ.บาเจาะ และกลุ่มปาเต๊ะ ซาฮาร่า อ.แว้ง ซึ่งถือเป็นการจุดประกายการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมตามความถนัดของกลุ่ม เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดนราธิวาส


“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ประทานแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ สื่อความหมายถึง การส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามแบบเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังดำริของพระองค์ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย

ทั้งนี้ ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ได้จดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบการทอผ้า ผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น เช่น ผ้าปักมือ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม หรือผ้าพิมพ์ลายที่ทำมือเท่านั้น


โดยจังหวัดนราธิวาสได้มอบลายผ้า “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ให้แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดนราธิวาส ให้แก่ตัวแทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 ราย ณ วันนี้ กลุ่ม ผ้าบาติกจังหวัดนราธิวาสได้ใช้เทคนิคสร้างสรรค์บนผืนผ้าบาติก ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าบาติกของจังหวัดนราธิวาสที่ใช้การเขียนเทียน หรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมแต่งแต้มสี โดยใช้ภูมิปัญญาในการริเริ่มแกะลายผ้าต้นแบบจากลายภาพพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ได้ผลิตชิ้นงานออกมาแล้วและมียอดสั่งจองจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังมีกลุ่มผู้ผลิตผ้าที่ได้นำลายภาพพระราชทานมาคิดต่อยอด ใช้กรรมวิธีรูปแบบต่างๆมาผสมผสานให้เกิดเป็นศิลปะลวดลายบนผืนผ้า ทั้งการทอ การเย็บ และการเขียนเทียน ตามแบบฉบับเฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีจากความสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดจากเอกลักษณ์ประจำถิ่น เพื่อคงคุณค่าแห่งภูมิปัญญา ควบคู่กับการประยุกต์พัฒนาต่อยอดให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวาอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts