ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดและส่งมอบโครงการ”บวร “ ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดและส่งมอบโครงการ”บวร “ ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

 

วันนี้ 11 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการและส่งมอบโครงการ”บวร “ ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาเอกวิชชา พรหมคีรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นแสงส่องนำทางตามพระรายพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อช่วยเหลือให้ปวงประชาเข้มแข็ง และพระราชทานความสุข ให้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บริเวณหลังโรงเรียนฯ พร้อมกับได้ปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว และได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ พืชผักเศรษฐกิจ ผักไฮโดรโปรนิค และโรงผักกางมุ้ง พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา และกิจกรรมการจัดการสหกรณ์ภายในโรงเรียนด้วย

ข่าว.แวดาโ​อ๊ะ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts