เพชรบูรณ์ : เด็กนักเรียนใกล้เหมืองทองอัครา ดูงานแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านชมเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการผลิตแร่ทองคำ (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ : เด็กนักเรียนใกล้เหมืองทองอัครา ดูงานแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านชมเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการผลิตแร่ทองคำ

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ณ ลานจอดเครื่องจักรของบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด บ้านดงหลง หมู่ 8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายภรต ไศละสูต ผู้จัดการบริษัทโลตัสฮอลฯประจำจังหวัดพิจิตร ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรนำโดยว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล ผู้อำนวยการฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สังกัดเทศบาลตำบลท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นำโดยนางทิพย์วิสา จันแสงสุก ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โดยทั้งสองโรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 110คน มาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักของบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแร่ทองคำ เพื่อให้เด็กได้มีการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างประสบการณ์มากยิ่งขึ้นโดยมีทีมงานของบริษัทโลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด และทีมงานบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด(มหาชน) พาเยี่ยมชม


ทางด้ายนายภรต ไศละสูต ผู้จัดการบริษัทโลตัสฮอลฯประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “ สำหรับลานจอดเครื่องจักรของบริษัท ฯเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตแร่ทองคำของเหมืองทองอัครา และวันนี้รู้สึกดีใจที่คณะครูและนักเรียนได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม เด็กๆจะได้มีความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกทั้งได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไป และถ้าเหมืองทองอัคราได้เปิดดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง เด็กนักเรียนก็จะได้เห็นการทำงานของเครื่องจักรที่มีชีวิตต่อไป ”

เดชา มลามาตย์ /ยุทธ ศรีทองสุข ภาพข่าว

Related posts