โครงการรวมพลังสตรีตำบลเขานิพันธ์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส “แบ่งปันความสุข” :

โครงการรวมพลังสตรีตำบลเขานิพันธ์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส “แบ่งปันความสุข” :

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเขานิพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ในโครงการรวมพลังสตรีตำบลเขานิพันธ์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส “แบ่งปันความสุข” ในพื้นที่ ม.5,6,8  ตำบลเขานิพันธ์ จำนวน 5 ราย

โครงการดังกล่าว เกิดจากการรวมพลังของกลุ่มพัฒนาสตรีในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้ร่วมกับบริจาคเงินและสิ่งของนำแจกจ่ายให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาศที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลเขานิพันธ์

ขอขอบคุณนายอำเภอเวียงสระ และ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือ

ภาพ/นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง73 และ DD TV NEWS

ผอ.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts