นครราชสีมา-สว.ออน โคราชตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู สพป.นม3

นครราชสีมา-สว.ออน โคราชตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู สพป.นม3

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น.นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา และคณะเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในโรงเรียนโดยมี นายสุริยนต์ กัลยาณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

นายปรีดี โสโป รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2 นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชะ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและนำชมผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เวลา 13.00 น.คณะสว.ออน กาจกระโทก ร่วมรับฟังการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่กำลังนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภามีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 200 คน

Related posts