นิพนธ์ เผยข้อมูลความเสียหายจากพายุฤดูร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมา เน้นย้ำ เร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาฯ กำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว

นิพนธ์ เผยข้อมูลความเสียหายจากพายุฤดูร้อนสัปดาห์ที่ผ่านมา เน้นย้ำ เร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาฯ กำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ยังคงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอละมีลูกเห็บตกในพื้นที่ 32 จังหวัดซึ่งส่วยใหญ่เป็นจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย จ.แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลําปาง พะเยา น่าน ตาก อุตรดิตถ์พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย ชัยภูมิสกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมาอุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครพนม จันทบุรีสมุทรสาคร และ จ.ราชบุรี
พื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 140 อำเภอ 275 ตำบล 642 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 2,610 หลัง นอกจากนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ จ.นครราชสีมาชาย 1 ราย สาเหตุต้นไม้ล้มทับขณะขี่รถจักรยานยนต์ จ.หนองคาย 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย
สาเหตุเรือล่ม จ.ลําปาง ชาย 1 ราย สาเหตุแผ่นโครงเหล็กผนังอาคารล้มทับบริเวณปั๊มมัน โดยสถานการณ์ปัจจุบันได้คลี่คลายแล้วในทุกจังหวัดนั้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “แม้สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวมทั้งผลกระทบจากการเกิดลมกรรโชกแรง จะได้คลี่คลายไปแล้ว แต่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังคงต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญนอกจากการเร่งเข้าไปช่วยเหลือขณะเกิดภัยแล้ว การฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนพี่น้องประชาชนและสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกตินั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และปภ.ให้เร่งสรุปข้อมูลและจัดประชุมในการอนุมัติงบประมาณตามระเบียบฯที่ผู้ว่าฯ มีอำนาจเบิกจ่ายให้การช่วยเหลือให้ได้โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ในส่วนการติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อนก็ยังต้องมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับลมแรงยังคงเกิดขึ้นทุกพื้นที่ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์พายุ ลมกรรโชกแรงขึ้นอีก ทั้งนี้ รัฐบาลโดยท่านพล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และท่านพล.อ.อนุพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรีทุกคน ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นการเตรียมการต่างๆเพื่อป้องกันสถานการณ์ภัยจำเป็นต้องดีและพร้อมที่สุด ”

////

Related posts