ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ภาคประชาชน :

ขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ภาคประชาชน :

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลักซ์ บูติค จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดการสัมมนา หัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่” เพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างการเมืองวิถีใหม่โดยภาคประชาชน มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และโฆษกคณะกรรมาธิการ และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

โดยมีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการเมืองวิถีใหม่ และนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป บรรยายถึงที่มาที่ไปของการเมืองวิถีใหม่ โดยมีคณะทำงานภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นจิตอาสา ร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

Related posts