อาจารย์ภัทร อริโย ร่วม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษา นักเรียนมีจิตอาสาฯและเรียนดี

อาจารย์ภัทร อริโย ร่วม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบทุนการศึกษา นักเรียนมีจิตอาสาฯและเรียนดี

 


วันนี้ 30 มีนาคม 2564 ที่ห้องเอนกประสงค์ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา กองทุนคุณธรรมนำความรู้ วัดนาทวี อ.นาทวี ได้ทำพิธีแจกทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดีแต่ยากจนจำนวน100 ทุนโดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการคัดเด็กนักเรียนที่มีจิตอาสาประพฤติตนช่วยเหลือผู้อื่น


ในการนี้พระครูสุวัฒนาภรณ์ (อาจารย์ภัทร อริโย )รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดนาทวี และนายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้โอวาสกับนักเรียนที่รับทุนให้ตั้งใจปฏิบัติตนเป็นเด็กดีมีจิตใจดีงามนำหลักคำสอนพระศาสนาที่ตนเองนับถือนำยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องในฐานะทั้ง 2โรงเรียนมีทั้งไทยพุทธ และไทยมุสลิมต้องมีความสามัคคีรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีคำปรัชฌาว่า เมตตา อภัย ให้โอกาสต่อกันเท่าถือว่าเราเป็นสังคมพาหุชนต้นแบบที่ชัดเจน

นายปรีชา สถิตเรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts