ลำพูน – กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารวมตัวยื่นหนังสือ ขอเปิดทางเข้าและออก

กลุ่มพ่อค้าและแม่ค้า ประมาณ 50 คน รวมตัวขอเข้าพบ ผวจ.ลำพูน เพื่อยื่นหนังสือขอให้เปิดทางเข้าและออกตลาดสดหนองดอก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 09:00 น. กลุ่มผู้ค้าตลาดสดหนองดอก จ.ลำพูน จำนวน 50 คน ได้รวมตัวชุมนุมที่หน้าศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อยื่นหนังสือถือ ผวจ.ลำพูน เรื่อง ขอให้เปิดทางเข้าออกตลาดสดหนองดอกลำพูน

สืบเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64 ผู้รับผิดชอบตลาดสดหนองหนอง จ.ลำพูน ได้มีการปิดทางเข้าออกตลาดหลายทาง โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งของจังหวัดลำพูน ทั้งที่ จ.ลำพูน ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดครั้งนี้ รวมถึงใน จ.ลำพูน มีตลาดหนองดอกเพียงแห่งเดียวที่มาปิดทางเข้าออก โดยมีปัญหาความเดือนร้อน คือ


1)ทางเข้าออกที่ถูกปิด ผู้ซื้อไม่สามารถเดินผ่านได้ ต้องเดินอ้อมไกล ผู้ซื้อหลายคนหันไปซื้อสินค้าที่ตลาดอื่นแทนเพราะได้รับความสะดวกมากกว่า
2)ผู้ค้าหลายรายได้ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากขายสินค้าไม่ได้ เพราะผู้ซื้อหันไปซื้อสินค้าที่ตลาดอื่นที่สะดวกกว่า
3)ทางเข้าออกที่ถูกปิด สร้างความยากลำบากในการขนของ โดยต้องเดินไกลเพื่อขนสินค้า

โดยกลุ่มมีข้อเรียกร้องคือ ขอให้จังหวัดยกเลิกคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมและเปิดทางเข้าออกอื่นๆ ให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อผู้ค้า

ต่อมาเวลา 10:50 น. นายบุญส่ง ไชยมณี หน.สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้เข้าชี้แจงกลุ่มเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) โดยมีแนวทางการดำเนินการคือ การเข้าใช้บริการตลาดและพื้นที่เสี่ยง ต้องจัดให้มีทางเข้าออกทางเดียว , กำชับการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะหรือหมอชนะ อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการแก้ปัญหา เบื้องต้น จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจพื้นที่ตลาดหนองดอก เพื่อประชุมหาทางออกร่วมกันต่อไป

_____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts