นิพนธ์ รณรงค์แคมเปญ “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง” ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตสำนึกสังคมไทยใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อลูกหลานไทยมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

นิพนธ์ รณรงค์แคมเปญ “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง” ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจสร้างจิตสำนึกสังคมไทยใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัด เพื่อลูกหลานไทยมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง” ปลุกพลังคนไทย ร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤต เพื่อปลุกจิตสำนึก กระตุ้นให้ประชาชนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหารจากกปน. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ฯ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า “สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรง จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปามีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำประปาในบางช่วงเวลา ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีรสชาติเปลี่ยนแปลงไป การประปานครหลวงมีมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง มีกระบวนการ และขั้นตอนการทำงานในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงทำให้น้ำประปาที่ผลิตได้ยังคงคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก(WHO) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีน้ำใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้”

“ จึงชวนประชาชนทุกภาคส่วนในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่าทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตภัยแล้ง ไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ สงวนต้นทุนน้ำของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะภัยแล้ง จนนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจกับการประหยัดน้ำมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าความพยายามของพวกเราที่พร้อมจะปลุกพลังร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ ส่งผลให้ภาพรวมของประเทศมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพื่อให้ลูกหลานของเราได้มีน้ำประปาสะอาด ปลอดภัยใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป” นายนิพนธ์กล่าว

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts