ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพรรณ

ปทุมธานี-เริ่มแล้วสระน้ำพระร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในประเพณีสงกรานต์นิวนอร์มอลที่วัดสายสุวพรรณ

 


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ก่อพระเจดีย์ทราย และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเติมเต็มกองทุนเทคอนกรีตฐานราก สร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ภายใต้การคัดกรองเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใส่แมส ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่าง ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข


ภายในพิธีมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ , พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ต.คลองสาม และ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าร่วมงานบุญพิธีฯ

ซึ่งภายในงานฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบ New Normal โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มุ่งเน้นเรื่องวัฒนธรรม อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูป, การขนทรายเข้าวัด ก่อเป็นพระเจดีย์ทราย ถวายสร้างวัดเป็นพุทธบูชา, มีการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคพร้อมนำเสนอการแสดงเชิงวัฒนธรรมในชุดตอบแทนคุณแผ่นดินและพระพุทธศาสนา ซึ่งการจัดงานบุญฯ ได้ใช้สถานที่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมของวัดสายสุวพรรณ ที่มีลักษณะโล่งกว้าง อากาศระบายได้ดี เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ ในด้านการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สร้างเขตพุทธาวาส

ซึ่งเป็นประดุจสร้างที่ประทับน้อมถวายแด่พระพุทธองค์ สร้างเขตสังฆกรรม เพื่อรักษาวินัยบัญญัติ อนุเคราะห์สงฆ์ในการทบทวนพระปาติโมกข์ ประกอบพิธีอุปสมบท พิธีกรานกฐิน และสร้างบุญสถาน สำหรับประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานโดยรูปแบบอุโบสถวัดสายสุวพรรณ เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ขนาดภายในโถงอุโบสถชั้น 2 กว้าง 15 เมตร ยาว 33 เมตร รวมพื้นที่ระเบียง และลานเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ กว้าง 42 เมตร ยาว 85.6 เมตร ส่วนชั้น 1 ใต้อุโบสถเป็นห้องปฏิบัติธรรม กว้าง 30 เมตร ยาว 48 เมตร เพดานสูง 5 เมตร ชั้น 1 ของอุโบสถ มีพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแบบอเนกประสงค์ร่วม 1,500 ตารางเมตร ความสูงอุโบสถ 2 ชั้นรวม 24.8 เมตร สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ โดยตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้ดูแลรักษาง่าย แต่ยังคงอัตลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศิลป์ เน้นหลักความแข็งแรงคงทน เรียบง่ายแต่สง่างาม รูปแบบหลังคาเป็นทรงจั่วโค้งซ้อนกัน 3 ชั้น


สำหรับงานบุญฯ ครั้งต่อไป คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีจิตศรัทธา ได้พร้อมใจกันกำหนดจัดงานบุญพิธีบรรจุแผ่นจารึกชื่อ เทคอนกรีตปิดฐานราก ณ ใจกลางตำแหน่งประดิษฐานองค์พระประธาน และพิธีหล่อเสามงคลรองรับโรงอุโบสถเป็นปฐมฤกษ์ ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม และพื้นที่ก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเสามงคลรองรับโรงอุโบสถ (ชั้น 1) ซึ่งมีทั้งหมด 116 ต้นได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กองทุน คือ กองทุนที่ 1 กองทุนเสามงคลรองรับโรงอุโบสถ โซนโถงกลางอุโบสถ มีจำนวนรวม 6 ต้น ทำบุญทั้งต้น ต้นละ 300,000 บาท (จารึกชื่อที่เสาได้จำนวน 30 รายชื่อ)

หรือ ทำบุญเป็นกองทุน กองทุนละ 10,000 บาท (จารึกชื่อที่เสาได้จำนวน 1 รายชื่อ) และกองทุนที่ 2 กองทุนเสามงคลรองรับโรงอุโบสถ โซนขอบเขตอุโบสถ มีจำนวนรวม 110 ต้น ทำบุญทั้งต้น ต้นละ 100,000 บาท (จารึกชื่อที่เสาได้จำนวน 20 รายชื่อ) หรือ ทำบุญเป็นกองทุน กองทุนละ 5,000 บาท (จารึกชื่อที่เสาได้จำนวน 1 รายชื่อ) หรือร่วมสามารถทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่ปลื้มใจ โดยทำบุญได้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางที่ 1 ถวายได้โดยตรงที่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพรรณ โทรศัพท์ 02-533-1120 ถึง 1 หรือช่องทางที่ 2 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี วัดสายสุวพรรณ เลขที่บัญชี 028-716099-8

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts