ผวจ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

ผวจ.ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านบริการประชาชนช่วงเทศสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ณ บริเวณสี่แยกม่อนแสนดาว ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พร้อมมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการประชาชน รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุในแต่ละจุด

จังหวัดลำพูน ได้มีแนวทางการดำเนินการโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 23 เมษายน 2564 สำหรับในช่วงที่ 2 ได้แบ่งออกเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้การรณรงค์ในหัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เน้นย้ำมาตรการสำคัญสร้างการตระหนักรู้ รักษากฎจราจร กระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย


______________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts