นราธิวาส-เปิดตำนานขนมโบราณ 100 ปี อำเภอสุไหงปาดี ช่วงเดือนศิลร​อมาฎอน 

นราธิวาส-เปิดตำนานขนมโบราณ 100 ปี อำเภอสุไหงปาดี ช่วงเดือนศิลร​อมาฎอน  เพื่อนำออกไปขายที่ตลาดรอมฎอน ซึ่งทางเทศบาลตำบลปะลุรูจัดไว้ทุกปีเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด

 


ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนกำปงบารู เขตเทศบาลตำบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เริ่มทำขนมโบราณเพื่อนำไปขายในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปะลุรู นับ 100 ชนิด ทั้งที่สูญหายไปแล้วกว่า 100 ปี และที่กำลังได้รับความนิยมในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการนำมาประยุคใหม่ให้ทันกับยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนมโบราณที่กำลังจะสูญหายไปจากพื้นที่ให้กลับมาอยู่คู่กับสังคมและผู้คนในรุ่นปัจจุบันต่อไป

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจขนมโบราณ ได้หันกลับมาร่วมอนุรักษ์ และสืบสานการทำขนมโบราณจากคนรุ่นเก่า เพื่อถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักกระบวนการผลิต ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านใกล้เคียง และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะขนมโบราณนับสิบชนิดที่สูญหายไปจากพื้นที่อาทิเช่น ขนมอาเกาะ ตือรีมานี ซือราแบ นอแน นาชิกายอ แนะบะ ฯลฯ และยังมีชาวบ้านบางคนที่อาศัยอยู่พื้นทีห่างไกลยังได้ถือโอกาสไปเรียนรู้ศึกษาวิธีการทำขนมโบราณต่างๆจากผู้รู้ เพื่อจะกลับมาเปิดตลาดขนมโบราณที่หายาก ให้คนในพื้นทีของเขาที่สนใจได้หาซื้อไปทานและลิ้มลองรสชาติ ต่อไป


ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts