ลงพื้นที่ทำความสะอาด ป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 :

ลงพื้นที่ทำความสะอาด ป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 :

วันที่ 18 เมษายน 2564 ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง 73 แล ะDD TV NEWS ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีท่านผู้ใหญ่ไชยา วิเชียร ซึ่งได้ดูแลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมด้วย นายโสพิษ ชูพักตร์ อบต.หมู่ที่13 นายเอนก หลักชุม ส.อบต.หมู่ที่13 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสำเริง อยู่สุข และนายโกศล ปลอดอ่อน ได้ร่วมกันแก้ไขและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณบ้านเรือนและบริเวณใกล้เคียงในจุดที่คาดว่าจะมีการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด19 ได้เป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ได้มี มูลนิธิกุศลศรัทธา อำเภอเคียนซา ได้ออกมาฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับหมู่ที่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมด้วยกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. อปพร. ส. อบต. และชาวบ้านทุกคน

ในพื้นที่ได้มีเจ้าหน้าที่ อสม.คัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับทุกคน และรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอร์ฮอร์ เพื่อความปลอดภัย

ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ไชยา วิเชียร ส.อบต. ชรบ. อปพร. เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและดูแลความปลอดภัยของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี

จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ป่วยส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางผู้ป่วยอยู่ในการรักษาของแพทย์เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TVNEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts