ชลบุรี ร้านนวดยื่นหนังสือ ผวจ. ผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ (ชมคลิป)

ผู้ประกอบการร้านนวดยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้

ในวันนี้ 19 เม.ย.64 ที่บริเวณหน้าอาคาร ศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย (ร้านนวดสปา) ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ อีกครั้ง

โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับหนังสือกับทางตัวแทนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ แพทย์แผนไทยฯ (ร้านนวดสปา)
นางมณีณัฏฐา พงศ์ธนฐิติ ผู้ดำเนินการสปา ร้านบุหงา นวดไทย แอนด์ สปา ตัวแทนที่มายื่นหนัง เผยว่าขณะนี้เดือดร้อนหนัก รายได้ไม่มี และหากอนุญาตให้เปิดได้ยินดีทำตามมาตรการป้องกัน โควิด-19


ภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งปิดสถานบริการชั่วคราว ทำให้ผู้ประกอบการร้านนวด สปา ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการและพนักงานไม่มีรายได้ โดยอยากให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุญาตให้สามารถกลับมาเปิดกิจการร้านนวดอีกครั้ง และตนไม่เข้าใจมาตรการว่าทำไมถึงต้องสั่งปิดร้านนวด ในขณะที่ร้านอาหารยังอนุญาตให้นั่งทานที่ร้านได้ แต่พนักงานร้านนวดให้บริการลูกค้าไม่เกิน 5-6 คนต่อวัน ไม่ได้แออัดเหมือนการนั่งทานอาหารในร้าน จึงอยากให้ทบทวนมาตรการอีกครั้ง


วันนี้ จึงได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการร้านนวดกว่า 50 คน มาเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ ในจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิด ซึ่งตอนนี้รายได้เท่ากับศูนย์และตอนนี้ติดลบด้วย เพราะค่าเช่าร้านก็ยังต้องจ่ายเต็มทุกเดือน ลูกจ้างก็ต้องหยุดงาน จึงอยากวิงวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ทบทวนมาตรการอีกครั้ง หากอนุญาตให้กลับมาเปิดได้ตนยินดีที่จะทำตามมาตรการทุกอย่าง


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts