ลำพูนต้นแบบรถบังคับวิทยุ ส่งอาหาร น้ำ ยาแก่ผู้ป่วยโควิด-19

จังหวัดลำพูนนำรถบังคับวิทยุโมเดลต้นแบบ ส่งอาหาร น้ำ ยา เเละเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

 

ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เตรียมจัดทำรถบังคับวิทยุโมเดลเป็นต้นแบบ มาใช้ในการลำเลียงส่ง อาหาร น้ำดื่ม เเละยา พร้อมสิ่งของที่จำเป็น ให้เเก่ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสความด้านสะอาดและความปลอดภัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 หอประชุม อบจ.ลำพูน

โอกาสนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเข้าร่วมทดสอบวิธีการใช้งานการนำรถบังคับวิทยุโมเดลต้นแบบ รวมทั้งเสนอแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงโมเดลรถบังคับวิทยุต้น แบบดังกล่าว เพื่อจะนำมาใช้งานจริง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 2 วันนี้

ทั้งนี้ รถต้นแบบโมดลรถบังคับวิทยุ นี้สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถใช้งานต่อเนื่องในการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ได้นานกว่า 2 ชั่วโมง ระยะทางรัศมีการบังคับไม่เกิน 30 เมตร

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts