เปิด กิจกรรมโครงการ โคกหนองนา โมเดล :

เปิด กิจกรรมโครงการ โคกหนองนา โมเดล :

วันที่ 25 เมษายน 2564 ได้มีการทำพิธีเปิด กิจกรรมโครงการ โคกหนองนา โมเดล สภ.บางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ในเขตพื้นที่ กำนันประภาส คมกล้า โดยมีท่านผู้การจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ได้มีท่าน พ.ต.ท.วีรพันธ์ เกื้อรักษ์ สวญ. สภ.บางสวรรค์ ข้าราชการตำรวจ ท่านประธาน กต.ตร.และกต.ตร.ทุกท่าน โดยได้พูดคุยกับท่านผู้การและทักทาย

ท่านผู้การฯ ฝากชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ของท่านสวญ. และข้าราชการตำรวจทุกท่าน รวมถึง กต.ตร.และทีมงานทุกภาคส่วนที่มีความสามัคคีมีความร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งอีกทั้งมีพื้นที่ในเขตบางสวรรค์มีความเหมาะสมในการทำ โมเดล ให้โรงพักเป็นมากกว่าโรงพัก จุดเช็คอิน ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มีโอกาศเข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนทำให้ทั้งตำรวจและประชาชนมีโอกาสลดช่องว่างทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างตำรวจและประชาชน

ทั้งนี้ยังเป็น โมเดล ที่หลายๆ หน่วยได้เรียนรู้และนำไปปฎิบัติ

ขอขอบคุณ ท่านกำนันประภาส คมกล้า และผู้กับกับ สภ.บางสวรรค์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ภาพ/คุณสุนีย์ คมกล้า

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts