นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่นำรถพระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 :

นายอำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่นำรถพระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 :

วันที่ 25 เมษายน 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ พร้อมด้วยนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ สาธารณสุขเวียงสระ และ อสม. รพ.สต.ทั้งอำเภอ ได้ลงพื้นที่ ม.9 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี นำรถพระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 ตามหมู่บ้านในอำเภอเวียงสระ ซึ่งเป็นที่กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง

จากการมีบุคคลหนึ่งได้เดินทางไปที่ม.6 บ้านมหาราช ต.บ้านส้องอ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มาอาบน้ำสัมผัสผู้สูงอายุ ประมาณ 20-30 คน ในวันที่16 เมษายน2564 และได้มี อสม. รพ.สต. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ได้ทำการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 พบผู้ป่วย 2 ราย ในพื้นที่ ม. 8 จำนวน 1 ราย และ ม.1 จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ทาง รพ.สต.ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลสมเด็จะระยุพราชเวียงสระ นายแพทย์ ปรีชา สุมาลัย และนายบรรเจิด อินทร์คง

ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอเวียงสระ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน

ภาพ/นางบุษบา หอวุ้น

ข่าว/นางสุนี อนุรักษ์ ผู้สื่อข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73และDD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts