อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวง และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 (ชมคลิป)

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พิธีบวงสรวง และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19

 

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและประกอบพิธีบวงสรวง กล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางนวลจันทร์ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย ภายใต้การจัดงานแบบจำกัดผู้เข้าร่วมงานเพียงหน่วยงานละ 1 คน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค


ด้วย วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือ “พระองค์ดำ” เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา มีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ และทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติ จนทำให้มีประเทศไทยเช่นทุกวันนี้

สุจินดา  อุ่นขาว    รายงานจากอยุธยา

Related posts