ชลบุรี ผวจ.นำถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ (ชมคลิป)

ชลบุรี ผวจ.นำถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการกล่าวคำราชสดุดี ถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บูรพกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นบูรพกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระนามเดิมว่าพระนเรศ หรือพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2198 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก มีพระเชษฐภคินีคือ พระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 โดยทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญคือการกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา จากการปกครองของกรุงหงสาวดี ในปี 2127 และทรงอุทิศพระวรกายทำราชการสงครามเกือบตลอดรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวร ทรงพระประชวรเป็นหัวระลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์ ขณะเสด็จยกกองทัพสู่เมืองเชียงใหม่ จนเสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 สิริพระชนมพรรษา 49 พรรษา สิริดำรงราชสมบัติ 14 ปีเศษ


ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเพื่อให้ชาวจังหวัดชลบุรีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย เนื่องในวันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ซึ่งทรงตรากตรำพระวรกาย ในการทำศึกสงคราม ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์โดยมิได้ว่างเว้น ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ตราบจนทุกวันนี้


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts