สตูล ศรชล.ภาค 3 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ (ชมคลิป)

สตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) โดย หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค 3 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ

 

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) โดย หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค 3 บูรณาการกำลัง ศรชล.จังหวัดสตูล,ศคท.จังหวัดสตูล,ส.รน.3 กก.9 บก.รน.ตำรวจน้ำสตูล, นป.สอ.รฝ.452, นรภ.ทร.ก.หลีเป๊ะ, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล และ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) ,สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ,ด่านศุลกากรสตูล และ ชปพ.กปก.ทรภ.3โดยใช้เรือ ตรวจการณ์ นป.สอ.รฝ.452และ เรือ ตรวจการณ์ด่านศุลกากรสตูล ออกลาดตระวนเฝ้าตรวจพื้นที่ทางทะเลเส้นทางจาก ท่าเรือปากบาราเกาะตะรุเตา ท่าเรือตำมะลังเกาะยาวและ แนวน่านน้ำรอยต่อทางทะเลไทย มาเลเซีย

โดยมุ่งเน้นเฝ้าตรวจเรือทุกลำที่มีทิศทางจากมาเลเซีย เรือโดยสาร เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย และตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ท่าเรือเกาะยาว โดยมุ่งเน้นเฝ้าตรวจ เรือประมง เรือโดยสารท่องเที่ยว เรือท่องเที่ยว เรือขนถ่ายสินค้า และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ไม่พบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ
ทั้งนี้ สน.เรดาร์ ก.ปูยู นป.สอ.รฝ.452 ตรวจการณ์ด้วยเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำและกล้องสองตาและทางทัศนะ ตลอด 24 ชม. ไม่พบเป้าต้องสงสัยที่เป็นภัยคุกคาม


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts