ขอนแก่น – ผบ.ร.8 เอาใจใส่กำลังพล จัดรถบัสอำนวยความสะดวกในการนำกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส.เหล่า ร. ประจำปี 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 เอาใจใส่กำลังพล จัดรถบัสอำนวยความสะดวกในการนำกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส.เหล่า ร. ประจำปี 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) เอาใจใส่กำลังพลของกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย จัดรถบัสของหน่วยอำนวยความสะดวกในการนำกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือดเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส.เหล่า ร. ประจำปี 2564

ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ตามสั่งการของกองทัพบก โดยกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วยที่ผ่านการสอบคัดเลือดจะต้องนำผลการตรวจไปให้เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว เพื่อเป็นการยืนยันในขั้นต้นว่า ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ต่อไปในการดำเนินกิจกรรมยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts