สุโขทัย-สังคโลกอาร์ตแหล่งเรียนรู้การทำสังคโลกของคนรุ่นใหม่

สุโขทัย-สังคโลกอาร์ตแหล่งเรียนรู้การทำสังคโลกของคนรุ่นใหม่

 

สังคโลกของจังหวัดสุโขทัย ได้สืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลกมานานมากกว่า 700 ปี และยังเป็นสื่อของการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ถึงความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยที่รุ่งเรือง จวบจนทุกวันนี้ การตกแต่งลวดลายบนสังคโลกเฉพาะของสุโขทัยคือเป็นรูปปลาก่า กงจักร และดอกไม้ จะเป็นสีเขียวและสีคราม เป็นสีนิยมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีต ในสีของเครื่องสังคโลกของสุโขทัย


และคุณครูผู้รักการเขียนลายสังคโลกด้วยมือ และผลิตชิ้นงานสังคโลก เซรามิคที่ชำนาญงานในด้านศิลปะลวดลายสังคโลก งานปั้น ขึ้นรูป จากงานดิน “ครูสาว”จันทรา อ่วมพรม อดีตอาจารย์แผนกศิลปกรรมเซรามิค ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยมีลูกศิษย์มากมาย หลายต่อหลายรุ่น ที่ประสบความสำเร็จ และครูสาว”ได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้านอย่างเต็มตัว “สังคโลก อาร์ต” เมื่อมาเป็นช่างเต็มตัว แทนการเป็นครูประจำ ด้วยความหลงไหลงานด้านศิลป์สังคโลกแบบลายโบราณ ก็ได้ประยุกต์ลวดลายที่สวยงามวาดไว้บนชิ้นงานของสังคโลก ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและร้านค้า ที่มาเป็นลูกค้าของร้านของครูสาว “สังคโลก อาร์ต”


ครูสาว” จันทรา อ่วมพรม กล่าวว่าสังคโลกอาร์ต เรามีความชำนาญและความชื่นชอบในการปั้นและการวาดลวดลายสังคโลก มีนักท่องเที่ยว และลูกค้าให้ความสนใจ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหัตถศิลป์ด้วยตัวเอง โดยให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจงานศิลปะด้านนี้ ได้ลงมือร่วมกิจกรรมปั้นและวาดลวดลายเฉพาะของสุโขทัยลงบนสังคโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนกับกิจกรรมของทางร้าน และกิจกรรมมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว นักเรียน และผู้ที่สนใจได้ร่วม อนุรักษ์ และสืบสานงานหัตถศิลป์ ให้คงอยู่สืบคู่สุโขทัย และคนไทย เยาวชนและคนรุ่นใหม่ต่อไป และเรายังออกบูธกิจกรรม ออกร้าน เรียนรู้ทางกิจกรรมต่างๆของงานศิลป์และงานอีเว้นด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านฝึกวิชาชีพตามงานสำคัญต่างๆด้วยเพื่อเผยแพร่งานศิลปะของงานช่างของของคนสุโขทัย

Related posts