ขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมทำบุญสร้างถนนเข้าวัด “เส้นทางถนน สายบุญใหม่“

ขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมทำบุญสร้างถนนเข้าวัด “เส้นทางถนน สายบุญใหม่“

 

เนื่องด้วยทางวัดป่าพุทธชินวงศ์ อุปสมาราม มีการปรับปรุงขยายทำถนนเข้าวัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณค่าหินคลุกปรับพื้นผิวถนน จำนวนหินคลุก 5,000 คิว คิวละ 100 บาท

อานิสงส์การถวายถนนเข้าวัด
๑. เป็นการสร้างทานบารมีให้กับตนเองและครอบครัว
๒. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เสริมบารมีกับผู้สร้างถวาย
๓. เจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงาน ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ราบรื่น
๔. ไม่หลงเดินทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ในอนาคตพบพระพุทธศาสนา


๕. เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง
๖. ทำอะไรก็สะดวกสบาย ปลอดโปร่งไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาหรือทางตันในชีวิต
๗. มีบริวารสมบัติในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ในทุก ๆ ภพ
๘. เป็นบารมีธรรมอันทำให้บังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์
๙. สร้างทางสู่พระนิพพาน อันหาความทุกข์มิได้

ทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ พระครูวิศิษฏ์สรการ(พระครูไทย) ผจล. วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 037-256-992-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ ส่งชื่อ-นามสกุล พร้อมสลิปการโอนเงินมาที่  Line ID : @thai456 มี@ อยู่ข้างหน้า

สอบถามโทร. 088-565-1915 / 088 565 1519 /099-459-9365 / 064-456-4298

 

Related posts