สุโขทัย-วัดเขาแก้วชัยมงคล ถวายสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง ๕๔ วัด

สุโขทัย-วัดเขาแก้วชัยมงคล ถวายสังฆทานข้าวสารอาหารแห้ง ๕๔ วัด

 

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่วัดเขาแก้วชัยมงคล ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีพิธีถวายสังฆทาน ๕๔ ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๒๐๑๙) แก่วัด ๓๕ วัด ๑๙ ที่พักสงฆ์ ในเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

ในพิธีมีพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนพิธาน ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีถวาย มีพระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และมีพระมหาสุธีร์ อิสฺสโร ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการร่วมพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง อย่างไรก็ตาม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรค จึงนิมนต์เฉพาะเจ้าคณะตำบลมารับสังฆทานและนำไปถวายต่อวัดและที่พักสงฆ์ในเขตปกครองต่อไป

 

พระครูชัยรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล ประธานดำเนินงานกิจกรรม พร้อมด้วยเพื่อนสหธรรมิก พุทธศาสนิกชนทั่วไป และคณะศิษยานุศิษย์ที่ทราบข่าว ได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสมทบทุนถวายสังฆทานในครั้งนี้ สังฆทานประกอบด้วยน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุสามเณร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมวัดเขาแก้วชัยมงคล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และเป็นการบรรเทาความยากลำบากของวัดและที่พักสงฆ์ในเขตทุรกันดาร ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตามอัธยาศัยในช่วงการกักตัวอยู่กับพื้นที่แต่ละแห่งก็สามารถทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้ในเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์

Related posts