นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ระดับหมวดปืนเล็ก ของหน่วยฝึกให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แบบทหารราบ เพื่อเตรียมรองรับภารกิจในอนาคต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) อย่างเคร่งครัด

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ระดับหมวดปืนเล็ก ของหน่วยฝึกให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แบบทหารราบ เพื่อเตรียมรองรับภารกิจในอนาคต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) อย่างเคร่งครัด

________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดย พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) กำหนดให้หน่วย ระดับกองร้อย จัดกำลังพลกองร้อยละ 1 หมวดปืนเล็ก ทำการแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ตามคำสั่งกองทัพภาคที่ 2 เรื่อง แข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ระดับกองร้อย และ เรื่องการฝึกประจำปี พ.ศ.2564

เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพล มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างสภาวะความเป็นผู้นำให้กับผู้บังคับหน่วย และการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนและกำลังพล ให้มีความพร้อมในการรบอยู่เสมอ เป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นหน่วยระดับหมวด ฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้สภาวะการรบ ขอบเขตการแข่งขัน โดยเป็นการเดินเร่งรีบ แต่งกายประกอบเครื่องสนาม น้ำหนักไม่น้อยกว่า 12 กิโลกรัม ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 50 นาที แล้วต่อด้วยการยิงปืนด้วยกระสุนจริง แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ขั้นที่ 1 การเดินเร่งรีบ ขั้นที่ 2 การยิงปืนด้วยกระสุนจริง แข่งขันวันพุธ ที่ 12 พ.ค. 64

การฝึกทดสอบครั้งนี้เป็นความริเริ่มของ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ถึงจะมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ แต่การฝึก เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมรบยังต้องดำเนินการต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) ที่เข้มงวด เพื่อดำรงความมุ่งหมายในการป้องกันเอกราชและอธิปไตย รบเมื่อใดต้องชนะเท่านั้น และแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่ความเป็นผู้นําทางทหารก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญด้านกำลังพลที่จะทําให้ขีดความสามารถของกําลังรบเพิ่มขึ้นได้ โดยการจัดแข่งขันขึ้นภายในพื้นที่การทดสอบ ณ สนามฝึกค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts