นิพนธ์ ขานรับ วัคซีนวาระแห่งชาติ ล่องปัตตานี กำชับส่วนราชการเร่งทำความเข้าใจ ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

นิพนธ์ ขานรับ วัคซีนวาระแห่งชาติ ล่องปัตตานี กำชับส่วนราชการเร่งทำความเข้าใจ ปชช. ลงทะเบียนฉีดวัคซีน

 


สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ขอบคุณ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า ลงพื้นที่แจงสร้างความมั่นใจ ยืนยัน ผลข้างเคียงโอกาสเกิดน้อยมาก ห่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เร่งส่วนเกี่ยวข้องเข้มมาตรการดูแลป้องกันนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ของจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้ว่าฯและรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “หลังรัฐบาลประกาศให้การวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติ จึงมาติดตามการเตรียมพร้อมและปรับแผนให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับวัคซีนโควิด -19 มากขึ้นและเพียงพอต่อวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรไว้ โดยใช้กลไกส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน โดยมี อสม. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกรวบรวมรายเพื่อส่งให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) นำรายชื่อส่งเข้าระบบส่วนกลาง หรือจัดทำข้อมูลเข้าระบบผ่านไลน์ “หมอพร้อม” หรือพี่น้องประชาชนสามารถwalk inเข้าไปฉีดได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้โดยติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และอสม.ประจำหมู่บ้าน


หรือผ่านแอปพลิเคชั่นที่จังหวัดจัดทำขึ้นในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการเข้าถึงการรับวัคซีนได้โดยสะดวก รวดเร็วมากขึ้น เมื่อรัฐบาลได้รับวัคซีน จะสามารถกระจายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ดูแลบุคคลากรด้านการศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ทั้งครู บุคลากรด้านอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองว่า บุตรหลานจะไม่เสี่ยงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาทุกท่าน ถือเป็นแนวหน้าในการเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ในนามของรัฐบาล ตนขอขอบคุณในความเสียสละของทุกคน


“อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า การฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19ไม่มีผลข้างเคียงอันตรายที่รุนแรงใดๆ ผมและคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่างฉีดวัคซีนโควิดไปแล้ว ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สำหรับผมมีเพียงอาการความดันสูงก่อนที่จะฉีดวัคซีนเท่านั้น ซึ่งหลังฉีดแล้ว ร่างกายแข็งแรงปกติดีทุกอย่าง ไม่มีอาการข้างเคียงอันตรายตามที่มีการหวาดกลัวกัน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่า วัคซีนที่ประเทศไทยรับมา ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อคนไทย ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศ วัคซีนโควิดทุกชนิดสามารถป้องกันและการป่วยรุนแรงของการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ ผลข้างเคียงโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก และการฉีดแต่ละครั้งจะมีแพทย์เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม เฝ้าดูอาการหลังการฉีด จึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันให้มากๆ โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ขอให้มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการสู้กับโรคไวรัสโควิด-19ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานนอกจากแพทย์ พยาบาล อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อความพร้อมในการเป็นด่านหน้าในสัดส่วนที่มากแล้วนั้น ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่ อีกหลายพื้นที่ที่ถือเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน ควรให้มีการจัดสรรวัคซีนและให้ได้รับอย่างเพียงพอและรวดเร็วเพื่อการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงควบคู่กับบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบชุดป้องกันเชื้อไวรัส(PPE)จำนวน 150 ชุด และหน้ากากอนามัย 4000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดปัตตานี เป็นการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
////

Related posts