ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ดำเนินการทดสอบการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) อย่างเคร่งครัด

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 ดำเนินการทดสอบการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) อย่างเคร่งครัด

 


________ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ดำเนินการทดสอบการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แบบทหารราบ เพื่อเตรียมรองรับภารกิจในอนาคต และการทดสอบการถอดประกอบอาวุธประจำกาย ของกำลังพลนายทหาร, นายสิบ และทหารกองประจำการ เพื่อเป็นการทดสอบขีดความสามารถการเดินด้วยเท้าของกำลังพลเป็นหน่วย เสริมสร้างเทคนิค ความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค และให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้กำลังพล มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างสภาวะความเป็นผู้นำให้กับผู้บังคับหน่วย

และการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนและกำลังพล ให้มีความพร้อมในการรบอยู่เสมอ เป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นหน่วย ฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้สภาวะการรบ ขอบเขตการแข่งขัน โดยเป็นการเดินเร่งรีบ แต่งกายประกอบเครื่องสนาม ซึ่งถึงจะมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่จากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ แต่การฝึก เพื่อเตรียมกำลังให้พร้อมรบยังต้องดำเนินการต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) ที่เข้มงวด เพื่อดำรงความมุ่งหมายในการป้องกันเอกราชและอธิปไตย รบเมื่อใดต้องชนะเท่านั้น และแม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะเจริญก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่ความเป็นผู้นําทางทหารก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญด้านกำลังพลที่จะทําให้ขีดความสามารถของกําลังรบเพิ่มขึ้นได้ โดยการจัดแข่งขันขึ้นภายในพื้นที่การทดสอบ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

 

Related posts