ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามชุมชน ป้องกัน (COVID-19) :

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามชุมชน ป้องกัน (COVID-19) :

วันที่17 พฤษภาคม 2564 มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ตามชุมชน หมู่ที่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และชุมชนค่าย 514 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ใหญ่ไขยา วิเชียร หมู่ 13 พร้อมด้วย อบต.เอ็ม ตำบลพ่วงพรมคร นายเอนก หลักชุม อบต.หมู่ 13 ต.พ่วงพรมคร ร่วมด้วย สจ.วัชรินทร์ สุขใส สจ.เขต 2 อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ขอขอบคุณท่านนายก อบจ. นายพงษ์ศักดิ์ จ๋าแก้ว ท่านได้มอบงบประมาณส่วนตัวในการช่วยเหลือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโครน่า(COVID-19)ทุกพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง

ขอขอบคุณ ท่านนายก อบจ. ท่านสจ. และผู้ใหญ่ไขยา วิเชียร เจ้าหน้าที่ทุกคน

ภาพ/ข่าว บ้านบ้านทีวีช่อง 73 และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts