กาฬสินธุ์ นำอสม.ปูพรมชวนชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ชมคลิป)

“เจ้นาง” วันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ อสม.ทุกหมู่บ้าน เดินสายเคาะประตูบ้านรณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสูงสุดของจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมระดมแรงจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ อสม.ซึ่งเป็นด่านหน้า สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง ขณะที่ อสม.ขานรับพร้อมฉีด และลุยเคาะประตูบ้านชวนกันฉีดวัคซีนทุกครัวเรือน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสียว ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อสม. และร่วมกันเร่งรณรงค์ชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และระดมแรงศรัทธาจากหลายภาคส่วนจัดผ้าป่ารับมอบประกันภัยโควิด ให้อสม.ในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอยางตลาด ร่วมให้ความรู้ ให้กับ อสม.ในพื้นที่ จากนั้น ร่วมกันเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี


โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ร่วมกันเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อเชิญชวนชาวบ้าน ทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้มากๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด โดยการปูพรมในพื้นที่ ต.หนองตอกแป้น ต.หนองอิเฒ่า และ ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีเป้าหมายเดินทางไปอีกหลายตำบล เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุด


นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อโควิด-19 รอบที่ 3 ซึ่งเขตพื้นที่อำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยยืนยันได้รับเชื้อถึง 34 คนจากจำนวน 99 คน ถึงแม้ผู้ป่วยจะหายดีและส่งตัวกลับบ้านแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นประเด็นที่ทุกคนยังต้องตระหนัก และไม่ประมาท การ์ดไม่ตก อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชน ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อโควิด-19 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้ตนพร้อมคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ อสม.และชาวบ้าน ในการป้องกันการติดเชื้อ โดยร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


นางวันเพ็ญกล่าวอีกว่า ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ยังได้รณรงค์ ให้อสม. ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีส่วนสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึงทุกคน นอกจากนี้ยังได้มอบหมายภารกิจสำคัญ ในการเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน อย่างน้อยก็เพื่อตัวเรา ชุมชนของเรา และสังคมไทย รอดพ้นจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ยังระดมแรงกายแรงใจจากญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนพ้องน้องพี่รวมถึงหน่วยงานต่างๆมอบประกันภัยโควิดให้กับอสม.ทุกคน ที่ลงทะเบียนสมัครประกันชีวิตโควิดอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม.ซึ่งเป็นนักรบด่านหน้า โดยจากการลงพื้นที่ อสม.และชาวบ้าน ตื่นตัว และให้การตอบรับที่จะฉัดวัคซีนเป็นอย่างดียิ่ง


ด้านนางเครือจิตร ภูแซมแสง อสม.บ้านกุดสังข์ หมู่ 4 ต.หัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากได้รับความรู้ เพื่อเชิญชวนชาวบ้านลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และลงทะเบียนสมัครประกันภัยโควิด-19 ดังกล่าว ก็จะได้นำไปบอกต่อชาวบ้าน ให้ร่วมลงทะเบียนกันมากที่สุด ตามเป้าหมาย 70 % ตามที่ทางจังหวัดตั้งไว้ สำหรับตนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว โดยก่อนเข้ารับการฉีดมีการเตรียมตัวตามคำแนะนำของคุณหมออย่างดี หลังการฉีดและร่างกายมีการปรับตัว ก็ไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีผลข้างเคียง ก็สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ฉีดแล้วรู้สึกดี มีความปลอดภัย ไม่มีอาการข้างเคียง

ซึ่งจะนำไปบอกต่อและประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมกันฉีดให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับตัวเอง และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-16 รอบ 3 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุด วันนี้พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 3 ราย หายป่วยวันนี้ 1 ราย รวมผู้ป่วยยืนยัน 99 ราย กำลังรักษา 32 ราย หายป่วยและส่งตัวกลับบ้านแล้ว 66 ราย และเสียชีวิต 1 ราย

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts