นครพนม – ร.3 พัน.3 ลุยสวนรับซื้อมะม่วงช่วยเหลือชาวเกษตรกรนครพนมจากพิษโควิด-19 (ระลอก 3) (ชมคลิป)

นครพนม – ร.3 พัน.3 ลุยสวนรับซื้อมะม่วงช่วยเหลือชาวเกษตรกรนครพนมจากพิษโควิด-19 (ระลอก 3)

________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความเป็นห่วงชาวเกษตรกรนครพนม จึงได้จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท -19 ทำให้ราคามะม่วงตกต่ำ ซึ่งได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตามโครงการของกองทัพบก “หน่วยทหาร จ่ายตลาด ช่วยเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจ” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ ออกจำหน่ายตามแหล่งรับซื้อหรือท้องตลาดได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้ ส่งผลกระทบกับเกษตรกรเป็นวงกว้าง

จึงได้ประสานกับกลุ่มเกษตรกร จากนายอนันต์ เงินประเสริฐ ปราชญ์ชาวบ้าน บ.ท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อทำการรับซื้อจำนวน 100 กิโลกรัม นำไปสนับสนุนเป็นเมนูอาหารเสริม ให้กำลังพลทหารในหน่วยได้รับประทานผลไม้ที่ สดสะอาดปลอดภัย รสชาติอร่อย ได้ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมถึงกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด แก้ปัญหาล้นตลาด และให้สามารถขายหมดได้ทันฤดูกาล ป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากช่วงนี้เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อน “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts