ลงพื้นที่ตรวจสอบ ค้นหาเชิงรุก :

ลงพื้นที่ตรวจสอบ ค้นหาเชิงรุก :

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ มอบหมายให้นายอุทัย คงเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายมั่นคง นำชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณศาลา ภายในวัดบ้านส้อง ซึ่งเป็นสถานที่บริการตรวจโควิด-19โดยการตรวจแบบ Rapid Antigen ซึ่งเป็นการค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก หลังจากพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสระ

สำหรับผู้เข้ารับการตรวจเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ และพื้นที่อื่นๆ รวมสิ้น จำนวน 1,093 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อโตวิด-19แต่อย่างใด

ภาพ/นายอำเภอเวียงสระ นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์

ข่าว/บ้านบ้านทีวีช่อง 73และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts