นราธิวาส-ส่งมอบโรงพยาบาลสนามเรือนจำ จ.นราธิวาส หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายสู่สภาวะปกติ ยอดผู้ป่วยเป็น 0

นราธิวาส-ส่งมอบโรงพยาบาลสนามเรือนจำ จ.นราธิวาส หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายสู่สภาวะปกติ ยอดผู้ป่วยเป็น 0

ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมสรุปภารกิจโรงพยาบาลสนามเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และส่งมอบภารกิจป้องกันโควิด-19 ในเรือนจำ โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์โรงพยาบาลสนาม และผู้คุมเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมฯ

โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้คลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว ยอดผู้ป่วยเป็น 0 โดยรักษาหายหมดแล้ว และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามได้นำเสนอสรุปผลภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยในเรือนจำ ตามมาตรการ BUBBLE AND SEAL ตั้งแต่ลงไปสังเกตคนในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส ค้นหา กลุ่มเปราะบาง และค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส และการตรวจหา ANTIBODY ในเรือนจำ จนสามารถรักษาหายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กรมราชทัณฑ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กำหนดโดยเคร่งครัด ผู้ป่วยโควิดในเรือนจำฯต้องปลอดภัย เจ้าหน้าที่และชาวนราธิวาสต้องปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts