กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) :

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ สส.วชิราภรณ์ กาญจนะ สส.เขต3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ได้ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมในวันนี้มีการแสดงมโนราห์ร่วมด้วย จากอำเภอเวียงสระ โดยหน่วยงานและองค์กรทุกคนต่างก็ปฎิบัติตามมาตรการ โดยมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ขอขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านนายอำเภอเวียงสระ ท่านสส.เขต3 สุราษฎร์ธานี และสาธารณสุขอำเภอเวียงสระ ร่วมด้วย ผู้ใหญ่ กำนัน และทุกคนที่ร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว นางสาวสุรี อนุรักษ์ ผู้สื่อข่าว บ้านบ้านทีวีช่อง 73และ DD TV NEWS

บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน

Related posts