มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล :

มอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล :

นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา สภาผู้แทนราษฎรพร้อมนางสาวศิริพิมพ์มา เฉลิมเลิศวงศ์ ผู้จัดการ บริษัท ปีวิเศษ จำกัด ได้นำหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับทางโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อใช้สำหรับป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสิรินธร ต่อไป

Related posts