ชลบุรี-นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง คนใหม่รับมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อย่างเป็นทางการและพร้อมสานต่อนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เร็วที่สุด (ชมคลิป)

ชลบุรี-นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง คนใหม่รับมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อย่างเป็นทางการและพร้อมสานต่อนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เร็วที่สุด

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบผลประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้กับ ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง คนใหม่ โดยมีหัวหน้าฝ่ายราชการ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน และคนรู้จักเข้ามอบดอกไม้และแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก


โดยการมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงในครั้งนี้ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นั้น


อาศัยอำนาจตามในมาตรา 17และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บิหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมาการเลือกตั้งจึงประการผลการเลือกตั้ง ดั่งนี้ ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผู้รับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง


หลังจากเสร็จพิธีมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง คนใหม่ ยังได้กล่าวผ่านทางผู้สื่อข่าวว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ลงคะแนนเลือกพวกตนขึ้นและหลังจากวันที่ 9 มิ.ย.64นี้ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และเปิดประชุมสภาเพื่อให้ทีมงานเข้ามาทำงานได้อย่างเต็มตัวและจะทำตามนโยบายที่รับปากพี่น้องประชาชนไว้

ในเรื่องการศึกษา การเป็นอยู่ เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สวนสุขภาพ และในส่วนปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับร้องเรียนมาก็จะมีทีมงานลงพื้นที่ไปรับฟังและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด นอกจากนี้แล้วยังมีการประสานหน่วยงานราชการเพื่อเตรียมแผนการดึงงบประมาณเข้ามาในพื้นที่เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลเทศบาลบางละมุงให้ก้าวกะโดนมากที่สุด และขอให้พี่น้องประชาชนตำบลบางละมุง เชื่อมั่นนายกโก้…

ภาพ/ข่าว​ สมชาย​ โคต​ล่ามแขก​ ผู้​สื่อข่าว​พัทยา​จังหวัด​ชลบุรี​

Related posts