ว.สารพัดช่างโคราช สุดปัง สอนทำขนมปังสร้างอาชีพ

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (NMPC-ONE TEAM) จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง “การทำขนมปังเพื่ออาชีพ” สำหรับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โดย นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ได้กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา NMPC-ONE TEAM

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพี่น้องประชาชน จำนวนรุ่นละ 30 คน โดยแบ่งการฝึกอบรม เป็น 2 ช่วง คือ เช้า-บ่าย ช่วงละ 15 คน

โดยการฝึกอบรมได้ดำเนินการตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตามมาตราการหลัก DMHT-RC และมาตรการเสริม SSET-CQ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ธนภูมิ อภัย​ภักดี​ ข่าวภาพ นครราชสีมา​

Related posts