ศอ.บต. และทุกภาคส่วน เร่งช่วยเหลือแรงงานจากพื้นที่ จชต. ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด – 19 ให้มีงานทำ

ศอ.บต. และทุกภาคส่วน เร่งช่วยเหลือแรงงานจากพื้นที่ จชต. ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด – 19 ให้มีงานทำ

 


วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในการพบปะให้ขวัญกำลังใจ พร้อมร่วมส่งกลุ่มแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 30 คน ที่เตรียมจะเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อไปทำงานที่บริษัท ไทยฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการตอบโจทย์การขยายพื้นที่รองรับแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คลี่คลายลงไป


ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก อาจจะระบาดอย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่งจนกว่าจะมีวัดซีนที่สามารถระงับการแพร่ระบาดของเชื้อได้ จึงสามารถเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระบาดอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้แรงงานไทย โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีการว่างงานและไม่มีงานทำเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมหาตำแหน่งงานว่างในทุกพื้นที่ เพื่อการจัดส่งแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าไปทำงานโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมที่แรงงานไทยมีความถนัด โดยจะเพิ่มอัตราว่างให้มากขึ้นกว่าเดิม


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ คณานุรักษ์ ผู้บริหารบริษัท ม้านกู่หวาง ฟู๊ด (จำกัด) มาร่วมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่กลุ่มผู้ว่างงานที่จะได้รับจากบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มาบรรยายในหัวข้อ สิทธิและหน้าที่การเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา มาให้ความรู้ด้านการป้องกัน การปฏิบัติในระหว่างอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ห่างไกลจากโรคติดต่อโควิด – 19 อีกด้วย


ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 30 คน จะเริ่มออกเดินทางจากจังหวัดยะลาด้วยรถไฟขบวนที่ 172 มุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าไปทำงานที่บริษัท ไทยฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากนั้นนายจ้าง/บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่กักตัวจำนวน 14 วัน และตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับความสะดวกและปลอดภัยจากโรคโควิด – 19
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้ง ทาง ศอ.บต. ได้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทุกระดับในสังคม เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทเพื่อร่วมกันวางแผน ในการช่วยเหลือให้ภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว “เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ประชาชนทุกคนคือคนสำคัญ จะต้องได้รับการช่วยเหลือในทุกด้านและทั่วถึง จากภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีรายได้และชีวิตการเป็นอยู่กับครอบครัวที่ดีขึ้นต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts