“นิพนธ์” แจง โควิด-งบฯกรมที่ดินลดลงกระทบแผนงานเดินสำรวจรังวัด-ออกโฉนดที่ดิน ยัน หากสถานการณ์เข้าสู่ปกติ เร่งเดินหน้าออกโฉนดให้เร็วที่สุด

“นิพนธ์” แจง โควิด-งบฯกรมที่ดินลดลงกระทบแผนงานเดินสำรวจรังวัด-ออกโฉนดที่ดิน ยัน หากสถานการณ์เข้าสู่ปกติ เร่งเดินหน้าออกโฉนดให้เร็วที่สุด


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) กล่าวชี้แจงในประเด็นการเดินสำรวจการออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน ว่าขณะนี้กรมที่ดินได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 15 ล้านแปลง รวมเนื้อที่ทั้งหมด 71 ล้านไร่ ยังมีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งกรมที่ดินเสนอ 2 โครงการ คือ 1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 2.โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีที่ดิน ซึ่งยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดที่ดิน มีเพียงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3ก จำนวน 2,940,127 แปลง / น.ส.3 อีกจำนวน 1,007,011 แปลง และเป็นใบจองจำนวน 152,685 แปลง นอกจากนี้ยังมีกรณีประกาศให้ประชาชนที่ครอบครองที่ดินประเภท ส.ค.1 ให้นำมายื่นขอออกโฉนดที่ดินภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีผู้ยื่นคำขอทั้งหมด 492,265 ราย และคงค้างดำเนินการอีก 280,000 แปลง ขณะนี้กรมที่ดินได้มีการเร่งรัดดำเนินการ แต่เนื่องจากงบประมาณถูกลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีปัญหาด้านการคลัง จึงจำเป็นต้องลดงบประมาณในส่วนนี้ลงไป แต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ กรมที่ดินโดยกระทรวงมหาดไทย จะเร่งรัดการดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้เร็วที่สุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts