ขอนแก่น – จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน ”เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ :

ขอนแก่น – จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน ”เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ :

กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ร่วมกับส่วนราชการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี จัดสิ่งของใส่ รถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดหนองดินดำ บ.แก่นทอง หมู่ 22 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พร้อมทั้ง “โครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสีหราชเดโชไชย และผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดี จัดสิ่งของใส่ รถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8

ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

Related posts