อุบลราชธานี-ปธ.ส.อ.ท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.เขมราฐ มอบแอลกอฮอล์ 1,000ทำ ขวด ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3 (ชมคลิป)

อุบลราชธานี-ปธ.ส.อ.ท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส.เขมราฐ มอบแอลกอฮอล์ 1,000ทำ ขวด ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3

เมื่อเวลา 13.30.น วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ มอบแอลกอฮอล์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1,000 ขวด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 โหล ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3 ที่ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ พร้อมด้วย พ.อ.พรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด

นำแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% จำนวน 1,000 ขวด และน้ำดื่ม 400 โหล มอบให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี และเป็น ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กระจายส่งให้สมาชิก อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 25 อำเภอในจังหวัด เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อทำความสะอาด ร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยขนาดนี้ สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่ล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 354 คน รักษาหายแล้ว 330 คน ยังคงรักษาอยุ่ที่รพ.21.คน เสียชีวิต 3คน

เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts