ลำพูน – พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ปล่อยรถกระจายมะม่วงพันธุ์แฟนซีจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง

ลำพูน – พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ปล่อยรถกระจายมะม่วงพันธุ์แฟนซีจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ที่โกดังเจ้น้อย หมู่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ปล่อยรถกระจายมะม่วงพันธุ์แฟนซีจังหวัดลำพูน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบให้ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริโภคที่เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรกรไทย ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อมะม่วงจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 600 กิโลกรัม โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 600 กิโลกรัม โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 600 กิโลกรัม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 600 กิโลกรัม และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 600 กิโลกรัม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ได้ร่วมกับ จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง มีแนวทางที่ช่วยเหลือระบายผลผลิตมะม่วงแฟนซี อาทิ พันธุ์จินหวง งาช้างแดง เป็นต้น จากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน ซึ่งช่วงนี้ เดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่เกษตรกรเก็บผลผลิต และมีผลผลิตออกสู่ตลาดปริมาณมาก จึงมีแนวทางที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน อีกทั้งกระจายผลผลิตมะม่วงแฟนซีของจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพันธุ์ส่งออกต่างประเทศ อาทิเช่น จีน มาเลเซีย ฮ่องกง ให้ประชาชนชาวไทยได้ลิ้มลองบริโภคผลไม้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยครั้งนี้จะได้นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

ด้านกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมที่จะจัดกิจกรรมโปรโมชั่นจำหน่ายมะม่วงพันธุ์แฟนซีของจังหวัดลำพูน ในกลุ่มฯต่าง ๆ Facebook กลุ่มไลน์ และแพลตฟอร์ม ในราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย บริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน และจัดระบบชุมชนเกื้อกูลเกษตร (Community Supported Agriculture) และตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองผลไม้จากจังหวัดลำพูนตลอดปี ในเร็ว ๆ นี้อีกด้วย

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts