สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารสำนักงาน :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คุณนงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และคุณสลักจิต อุบลวิรัตนา หัวหน้าสำนักบริการ อาคาร และสถานที่ ได้มอบให้ บริษัท พี.เอส. เจนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินการ ฉีดพ่นอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ ลิฟต์ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Related posts