สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา :

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา :

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดพิธีเปิดโครงการครัวจิตอาสา ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้แก่พี่น้องประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คุณทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ คุณนันทรัตน์ ปิยะเนติธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มูลนิธิมิราเคลออฟไลฟ์ คุณขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการแผนก Commercailization บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) คุณวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา-กรุงเทพ 2 บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) และคุณ วารุณี เร่งสำประทวน ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ร่วมพิธีเปิด พร้อมร่วมประกอบอาหาร มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

Related posts