สส.นราธิวาสพร้อมเพื่อนจับมือร่วมทำประกันโควิดให้ผู้นำและนักรบอาสาอำเภอแว้ง

สส.นราธิวาสพร้อมเพื่อนจับมือร่วมทำประกันโควิดให้ผู้นำและนักรบอาสาอำเภอแว้ง

ที่ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมและห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ นายสกุลศักดิ์ มะดาโอะ ที่ปรึกษา สส.สัมพันธ์ มะยูโซะและกลุ่มเพื่อน ได้เดินทางมามอบกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 จากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด สนง.ประกันวินาศภัย วีรพล-พรประภา บรรจงช่วย ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรือ อสม. จำนวน 938 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 6 ตำบลของ อ.แว้ง ถือว่าเป็นนักรบอาสาหรือ บุคลากรด่านหน้า ที่ต้องเผชิญและสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 จากกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือชาวไทย ที่มักฉวยโอกาสลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบในการควบคุมตัวและตรวจคัดกรอง ก่อนที่จะแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำประวัติและนำตัวเข้าสถานที่กักกันเพื่อดูอาการ 14 วัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละ ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ซึ่งการนี้ มีนายรุสดี ปุรียา นายอำเภอแว้ง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และแสดงความมีน้ำใจพร้อมขอขอบพระคุณต่อกลุ่มเพื่อน สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ที่ได้ร่วมเสียสละรวบรวมเงินในการทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ให้กับกลุ่มนักรบอาสาในครั้งนี้

ด้าน สส.สัมพันธ์ มะยูโซะ กล่าวว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 ในระลอกที่ 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวม ทาง สส.สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้มีการปรึกษาหารือกับกลุ่มเพื่อน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักรบอาสา ที่ถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่ต้องเข้าไปสุ่มเสี่ยงและสัมผัสกับกลุ่มบุคคลที่แอบลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติ จากพื้นที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถ จึงได้ลงความเห็นตัดสินใจทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ให้
สส.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่ามาให้กำลังใจทีมงานผู้ใหญ่บ้าน อสม. ต.แม่ดง ต.ฆอเลาะ ต.โละจูด นำทับสู้โควิค ทางกลุ่มเพื่อน สส.บีลาได้รวบรวมเงินสมทบทุนทำประกันชีวิตให้กับทุกคน ประโยดที่จะได้รับได้แก่ อุบัติเหตุโควิคเหยี่ยวยาตัวเองในครั้งต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts